Yargıtay’dan emsal nitelikte karar: Fotokopi belge ile hüküm kurulamaz

Yargıtay 8’inci Ceza Dairesi, emsal bir karara imza attı. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan yargılanan sanık, Asliye Ceza Mahkemesi kararını temyiz etti. Fotokopi belgenin değerlendirilmesi ile verilen karar, Yargıtay tarafından bozuldu. İHA’nın haberine göre; Yargıtay kararında şöyle denildi: “Dosya içerisinde bulunan soruşturma aşamasına ilişkin belge ve tutanakların onaysız fotokopi olduğu ortadadır. İlgili evrakların aslı ya da onaylı örnekleri denetime imkan verecek şekilde dosyada bulundurulmadan ve kesinleşen dava dosyası getirtilmeden eksik araştırma ile yazılı şekilde hükümler kurulması yasaya aykırıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.” Bundan sonraki yargılamalarda, fotokopi belgeler dikkate alınmayacak. Yargıtay’dan emsal nitelikte karar: Fotokopi belge ile hüküm kurulamaz #1