Varlık Barışı’nda “taşınmaz” düzenlemesi

TBMM’de kabul edilen düzenlemeyle, yurt dışı ve yurt içi varlıkların bildirim ve beyanla kayda alınması imkanı getirildi. Bu kapsamda müracaatlar alınmaya başlandı.

Gelir Yönetimi Başkanlığı da yeni Varlık Barışı uygulamasına ait yordam ve asılları belirlemek üzere bir bildiri taslağı hazırladı.

AA muhabirinin taslaktan yaptığı derlemeye nazaran, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul değer ve öbür sermaye piyasası araçlarının, 31 Mart 2023’e (bu tarih dahil) kadar Türkiye’deki banka yahut aracı kurumlara bildirilmesi gerekiyor.

Bu bildirimler, yetkili kılınmış vekiller yahut yasal temsilciler tarafından da yapılabilecek. Gerçek ve hukuksal bireylerce, kelam konusu varlıklara ait olarak vergi dairelerine rastgele bir beyanda bulunulmayacak.

Gerçek ve hukuksal şahıslarca, yurt dışında bulunan varlıklar için tek bir bildirim verilmesi temel kabul edilecek lakin 31 Mart 2023’e kadar birden fazla bildirimde bulunulması mümkün olacak. Bildirimde bulunulduktan sonra yanılgıların düzeltilmesi imkanı da bulunuyor.

Buna rağmen bildirimde bulunulduktan sonraki aylarda, bildirime mevzu edilen varlıkları artırıcı bir bildirim yapılmak istenirse evvelki bildirimin düzeltilmesi kelam konusu olmayacak. Ek olarak bildirilmek istenilen varlıklar için yeni bir bildirim yapılacak.

3 AYDA ÜLKEYE GETİRİLECEK

Varlıkların bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi yahut Türkiye’deki banka yahut aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir hesaba transfer edilmesi gerekecek. Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir hesaba ilgili varlığın transferi süreçlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurt dışından varlığı transfer edenin farklı şahıslar olmasının kelam konusu karardan faydalanılması açısından rastgele bir değeri bulunmayacak.

Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışındaki banka yahut finansal kurumlardan kullanılan ve 5 Temmuz 2022 prestijiyle yasal defterlerde kayıtlı kredilerin en geç 31 Mart 2023’e kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme kaidesi aranmayacak. 5 Temmuz 2022 prestijiyle yasal defterlerde kayıtlı sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul değer ve öteki sermaye piyasası araçlarının bu tarihten evvel Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, kelam konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla anılan husus kararlarından yararlanılabilecek.

Yurt dışında bulunan fakat kapsama girmeyen varlıkların (örneğin taşınmazların) 31 Mart 2023’e kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülerek kelam konusu husus kararları çerçevesinde Türkiye’ye getirilmesi mümkün olacak.

VARLIKLAR HANGİ KOŞULLARDA TÜRKİYE’YE GETİRİLMİŞ SAYILACAK?

Taslağa nazaran, “Türkiye’ye getirme” süreci, para, döviz, altın, menkul değer ve başka sermaye piyasası araçlarının fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi yahut bu varlıkların Türkiye’deki banka yahut aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesini kapsıyor. Fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi yahut aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi mümkün olmayan menkul değer ve öteki sermaye piyasası araçları da aracı kurumlara bildirilecek. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul değer ve öteki sermaye piyasası araçlarının Türkiye’deki banka yahut aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir hesaba transfer edilmesi durumunda, banka dekontu yahut aracı kurum süreç sonuç formları, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecek. 31 Mart 2023’e kadar kelam konusu varlıkların Türkiye’ye fiziki olarak getirilmesi sırasında yapılan deklarasyon/bildirime istinaden gümrük yönetiminden alınan evraklar, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecek.

KADEMELİ VERGİ UYGULANACAK

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ait olarak bildirim sahibinden, kelam konusu varlıkların kıymeti üzerinden 30 Eylül 2022’ye kadar yapılan bildirimler için yüzde 1, 1 Ekim 2022 ila 31 Aralık 2022 ortasında yapılan bildirimler için yüzde 2, 31 Mart 2023’e kadar yapılan bildirimler için de yüzde 3 vergi tahsil edecek.

Varlıkların, Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlara transfer edildiği yahut yurt dışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en az 1 yıl bu hesaplarda tutulması halinde, vergi oranı yüzde sıfır olacak. Bu durumda, banka ve aracı kurumlar tarafından tahsil edilerek vergi dairesine ödenen vergiler, bildirim sahibinin vergi dairesine başvurusu üzerine ilgilisine iade edilecek.

Bildirimde yahut beyanda bulunulan varlıklara isabet eden fiyatlara ait hiçbir suretle vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak.

Vergi dairelerine beyan edilen yurt içi varlıkların kıymeti üzerinden yüzde 3 vergi tarh edilecek ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek.