Ticaret Bakanlığı harekete geçti çimento fiyatlarında fahiş artışa inceleme

Ticaret Bakanlığı, çimentoda fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı. Konut yapım maliyetlerindeki aşırı yükselme sebeplerinden biri olan çimento sektörüne ilişkin harekete geçildi.

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, son dönemdeki aşırı fiyat artışları nedeniyle çimento sektörüyle ilgili araştırma ve inceleme başlattı.

Bakanlık tarafından, son dönemde yazılı ve görsel medyada da yer alan çimento cinsi ürüne ilişkin aşırı fiyat artışları, serbest rekabet ortamını bozucu eylem ve işlemler, çimento sektöründe yaşanan sorunlar ile riskli alanların tespiti ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin, sektördeki üretici, tedarikçi ve perakendeci nezdinde tüm yönleriyle araştırılması ve incelenmesi için müfettişlerden oluşan bir heyet görevlendirildi.