SGK’dan Eti Bakır’ın 7 tesisine teşekkür evrakı

Eti Bakır Genel Müdür Yardımcısı Asım Akbaş, “Üretimimizle cari açığın azaltılmasına katkı sağlarken, istihdamla da bölgesel kalkınmayı destekliyoruz” dedi.

28 Mayıs 2022 –Eti Bakır A.Ş., faaliyet gösterdiği kentlerde en çok prim ödeyen kuruluş oldu. Eti Bakır’ın 7 tesisi, istihdama sağladıkları katkı ve bölgelerinde en çok engelli istihdam eden işletme olmaları nedeniyle Toplumsal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) teşekkür dokümanı aldı. SGK’nın ilgili vilayet müdürlükleri tarafından Samsun, Cerattepe, Murgul, Mazıdağı, Küre, Siirt ve Adıyaman tesisleri teşekkür dokümanına layık görülen Eti Bakır; faaliyet gösterdiği kentlerde çoğunlukla bölge insanını istihdam ederek Türkiye iktisadının yanı sıra bölgesel kalkınmaya da büyük bir takviye sunuyor.

5.500 ÇALIŞANIYLA KESİMİN LOKOMOTİFİ

Eti Bakır A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Asım Akbaş, yılda 500.000 ton konsantreden 100.000 ton katot bakır elde ettiklerini tabir ederek, “Eti Bakır 5.500çalışanıyla, ülkemizin maden rezervlerini verimli halde kıymetlendirmek, geri kazanımı azamî seviyede tutmak ve katma bedeli yüksek eserler üretmek için gece gündüz çalışıyor. Türkiye’nin yıllık katot bakır gereksiniminin %20’sini tek başına karşılayan Eti Bakır, cari açığın azaltılmasında değerli rol oynuyor” dedi.

Faaliyet yürüttükleri bölgelerde sanayi kültürünün gelişmesini sağladıklarını belirten Akbaş, gereksinimleri tespit ederek toplumsal hayatı destekleyen çeşitli altyapı ve üstyapı yatırımları da gerçekleştirdiklerini belirtti. Akbaş, kelamlarına şöyle devam etti: “Türkiye’nin tek izabe tesisi olan Eti Bakır’ın Samsun tesisinde %99,99 saflıkta bakır üretiyoruz. Tesislerimizde üretilerek sanayiciye sunulan eserler, her yıl yaklaşık 1 milyar doların ülkede kalmasını sağlayarak cari açığın azaltılmasına değerli katkıda bulunuyor. Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde en çok prim ödeyen şirket olarak, istihdama yaptığımız katkı ve engelli bireyleri iktisada kazandırmamız vesilesiyle SGK tarafından teşekküre layık görülmemiz bizim için büyük onur ve gurur kaynağı oldu. Bu muvaffakiyet; üretimi, iş güvenliğini ve inovasyonu önceliği olarak gören tüm Eti Bakır çalışanlarınındır.”