Milletlerarası muahedeler Resmi Gazete’de

Ankara’da 14 Nisan’da imzalanan “2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması”nın onaylanmasına ait karar, Resmi Gazete’de yer aldı.

Muahede, Türkiye’nin KKTC’ye hibe yardımında bulunmasını, KKTC’nin de “Türkiye ile KKTC İşbirliği Çerçeve Dokümanı Hareket Planı”nda yer alan ıslahat ve aksiyonları gerçekleştirmesi ile mali disiplin alanında kimi adımlar atmasını kapsıyor.

Taşkent’te 30 Nisan 2018’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Güvenlik Alanında Eğitim ve Öğretime Ait İşbirliği Muahedesi’nin onaylanmasına ait karara da Resmi Gazete’de yer verildi.

Mutabakat, iki ülkenin kolluk çalışanları ortasında eğitim ve öğretimle ilgili iş birliğini amaçlıyor.