Dövizini TL’ye çeviren şirkete vergi istisnası

Torba yasa teklifi ile dövizini TL’ye çeviren şirketlere getirilen vergi istisnasının süresi uzatılıyor. Kurumların 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar TL’ye çevirmeleri ve en az 3 ay vadeli mevduatta değerlendirmeleri halinde elde edilen faiz ve kâr payları Kurumlar Vergisi’nden istisna olacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanı 30 Haziran 2022 ve 30 Eylül 2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulamaya yetkili olacak. Söz konusu istisna 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanacak.